Ратнику светлости Ивану Ршумовићу

Ратнику светлости

                        Ивану Ршумовићу

Шта говорим
Шта осећам
Шта пишем
Чему
У твојој сам кући
Ходницима шуми бол
терет недостајања
неизречје немог утешитеља
Захватам воду са зденца
успомене давне да потопим
Да ли ћеш узлетети
из барке
чистији од снега
слободнији од птице
Витеже
ратниче
свесветлосни
У твојој сам кући
И ево
зидови постају ваздух
пара распирена
за навек
Ходам и слушам
ћутим и летим
са Тобом
Поезија свуд
стихови сунце
праизвор који нас напаја
глас који подиже
бодри
кује нови мост
ка новом дану
ка новом сну
ка новој песми
Скупљам кестење
из Маријиних очију
досипам жар
у гротло самотно
И гле
дан радостан свиће
У твојој сам кући
Шта говорим
Шта осећам
Шта пишем
Чему
Ако не зарад нашег сна
о вечном

*из књиге песама “Речи из безгласја”