Књиге

Речи из безгласја:
Поезија, Жиравац, 2015. година

reci iz bezglasja

Други цвет:
Поезија, Центар за културу Младеновац, Шумадијске метафоре, 2014. година

Drugi cvet

Сенке у очима:
Поезија, Народна библиотека Ужице, 2013. година

Senke u ocima

 

Када тишина проговори због тебе:
Поезија, Књижевно друштво „Развигор“ Пожега, 2012. година

Kada tisina progovori