I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
1. Korinćanima 13:2

Miloš Brkić

Do sada je objavio knjige poezije: „Kada tišina progovori zbog tebe“ (2012), „Senke u očima“ (2013), „Drugi cvet“ (2014), “Reči iz bezglasja” (2015), “Uramljivanje stvarnosti” (2019), “Poezija – izabrane i druge pesme” (2020) i “Brišem ti trag” (2022).
Dobitnik je književnih nagrada: „Matićev šal“, „Šumadijske metafore“, “Pečat kneza Lazara” i “Pero knjaza Miloša Obrenovića”.

0

knjiga

0

pesama

Najnovije knjige

Brišem ti trag

Poezija, izabrane i druge pesme

Uramljivanje stvarnosti

Najnovije objave

Pesme, priče, recenzije, misli, fragmenti zapisa iz svakodnevnog života…

Iz recenzija

Pred nama je pesnik sa božanskim darom doživljavanja duševnih stanja, prvenstveno emocija i to onih najdubljih, najtananinijih… što smo odavno definisali kao ljubav. Mnogi njegovi slavni prethodnici su pisali, pevali, bolovali, opevali i na druge načine pripovedali o ovom čudastvenom ali i veličanstvenom stanju ljudske duše, o čemu postoje bezbrojni pisani dokazi od pojave pismenosti do dana današnjih.
dr rade vučićević
Književni kritičar i teoretičar književnosti
Brkićeve pesme nisu apsolutizovano dorečene, već se otvaraju nečem neslućenom, katkad i transcedentnom. One više sugerišu i slute nego što jasno iskazuju stvari. Njegova poezija je usmerena na prostor intimnog kruga i unutrašnjeg oka, dakle na prostor iz koga se izlazi van sveta. Ona je kompleksna, ali nije neprohodna i hermetična, tako da je lako mogu raskovati ključevi intuicije.
Dragan Jovanović danilov
Književnik