I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
1. Korinćanima 13:2

Miloš Brkić

Do sada je objavio knjige poezije: „Kada tišina progovori zbog tebe“ (2012), „Senke u očima“ (2013), „Drugi cvet“ (2014), “Reči iz bezglasja” (2015), “Uramljivanje stvarnosti” (2019) i “Poezija – izabrane i druge pesme” (2020).
Dobitnik je književnih nagrada: „Matićev šal“, „Šumadijske metafore“, “Pečat kneza Lazara” i “Pero knjaza Miloša Obrenovića”.

0

knjiga

0

pesama

Najnovije knjige

Poezija, izabrane i druge pesme

Uramljivanje stvarnosti

Reči iz bezglasja

Najnovije objave

Pesme, priče, recenzije, misli, fragmenti zapisa iz svakodnevnog života…

Iz recenzija

Miloš nam se otkriva kao pisac specifičnog senzibiliteta, nekad sa setom i nostalgijom, ali uvek sa nekim posebnim šmekom, sa sposobnošću da u samim pesmama „uglavi“ misli i rečenice koje samo pojedinci mogu da shvate i „pročitaju“, nagoveštavajući na taj način da sve što piše ima određenu, nepredvidivu dubinu i književno-umetničku snagu. Na momente oštrog pera, a opet duhovit, nežan i romantičan.
Ivan Ršumović
Književnik
Pred nama je pesnik sa božanskim darom doživljavanja duševnih stanja, prvenstveno emocija i to onih najdubljih, najtananinijih… što smo odavno definisali kao ljubav. Mnogi njegovi slavni prethodnici su pisali, pevali, bolovali, opevali i na druge načine pripovedali o ovom čudastvenom ali i veličanstvenom stanju ljudske duše, o čemu postoje bezbrojni pisani dokazi od pojave pismenosti do dana današnjih.
dr Rade Vučićević
Književni kritičar i teoretičar književnosti