…kako da zaiskri beskraj u tvojim očima
i kojim putem da minem u rečima
raspršenim do nečuja…