Pesma o…

Pesma o…

Postoji ulica nikada osmehom dodirnuta.
Postoji osmeh nikada željom opisan.
Postoji želja nikada glasnije prećutana.
Postoji glas nikada tišinom prekinut.
Postoji tišina nikada sa tobom podeljena.
Postojiš ti nikada pronađena.

Postoji hod kao krilo slobode.
Postoji krilo kao ljubav na usnama.
Postoji ljubav kao biserni sjaj.
Postoji biser kao lepota oka.
Postoji lepota kao tvoja koža.
Postojiš ti kao smisao života.

Postoji pesma kao početak bez kraja .
Postoji početak kao ruka u ruci.
Postoji ruka kao dodir u noći.
Postoji dodir kao strast u nama.
Postoji strast kao usne na tebi.
Postojiš ti kao pesma u meni.

Postoji reč nikada izgovorena zajedno.
Postoji izgovor nikada šapatom uspavan.
Postoji šapat nikada u misao urezan.
Postoji misao nikada javom doživljena.
Postoji java nikada tobom odsanjana.
Postojiš ti nikada napisana.

*Najlepša pesnička reč na festivalu Šumadijske metafore 2014. godine

Podelite na: