Ratniku svetlosti Ivanu Ršumoviću

Ratniku svetlosti

Ivanu Ršumoviću

Šta govorim
Šta osećam
Šta pišem
Čemu
U tvojoj sam kući
Hodnicima šumi bol
teret nedostajanja
neizrečje nemog utešitelja
Zahvatam vodu sa zdenca
uspomene davne da potopim
Da li ćeš uzleteti
iz barke
čistiji od snega
slobodniji od ptice
Viteže
ratniče
svesvetlosni
U tvojoj sam kući
I evo
zidovi postaju vazduh
para raspirena
za navek
Hodam i slušam
ćutim i letim
sa Tobom
Poezija svud
stihovi sunce
praizvor koji nas napaja
glas koji podiže
bodri
kuje novi most
ka novom danu
ka novom snu
ka novoj pesmi
Skupljam kestenje
iz Marijinih očiju
dosipam žar
u grotlo samotno
I gle
dan radostan sviće
U tvojoj sam kući
Šta govorim
Šta osećam
Šta pišem
Čemu
Ako ne zarad našeg sna
o večnom

Podelite na: